BODYWORX CZ, s.r.o.

+420 606 643 873

IČ:  05924707

č.ú.: 2401190975/2010 (pro platby v Kč)

Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273097

Děkujeme za odeslání!